Коњарка – Излетничко место во близина на село Скочивир

Konjarka – picnic location near village Skocivir – Novaci Municipality

Коњарка е излетничко место во близина на село Скочивир на 38 км од Битола. Сместено покрај чистата Коњарска Река, чие што извориште се наоѓа под Кајмакчалан, до границата со соседна Грција на надморска височина од 2.260 м. Коритото на Коњарска […]

Повеќе

Кокино – Мегалитска опсерваторија

Во 2001 година во Република Македонија, под планинскиот врв Татиќев Камен во општината Старо Нагоричане, беше откриен археолошки локалитет од бронзеното доба во развојот на човековата цивилизација.

Повеќе