debar lake

Дебарско Езеро – Шпилје – фото галерија

Дебарско Езеро – Шпилје е вештачко езеро на реката Црн Дрим. Уживајте во фото галеријата!!!.

 Повеќе информации: www.WhereIsMacedonia.org

debar lake

From Debar Lake Photo Gallery
From Debar Lake Photo Gallery
From Debar Lake Photo Gallery

{oziogallery 166}