dojran lake

Дојранско Езеро – Фото галерија

Дојранско Езеро е  тектонско езеро лоцирано на надморска висина од 148 м во југо-источниот дел на Република Македонија. Езерото има типичен овален облик и низ него поминува границата со Грција. 

Повеќе информации: www.WhereIsMacedonia.org

dojran lake

From Dojran Lake (Дојранско Езеро)
From Dojran Lake (Дојранско Езеро)
From Dojran Lake (Дојранско Езеро)
From Dojran Lake (Дојранско Езеро)
From Dojran Lake (Дојранско Езеро)

{oziogallery 154}