dolno dupeni beach

Плажа Дупени на Преспанско Езеро – фото галерија

Плажата Дупени (Dupeni Beach) е една од поубавите плажи на Преспанско Езеро, сместена во близина на селото Долно Дупени и границата со Грција.

Повеќе информации: www.WhereIsMacedonia.org

dolno dupeni beach

From Dupeni Beach (Плажа Долно Дупени) Prespa Lake
From Dupeni Beach (Плажа Долно Дупени) Prespa Lake
From Dupeni Beach (Плажа Долно Дупени) Prespa Lake
From Dupeni Beach (Плажа Долно Дупени) Prespa Lake
From Dupeni Beach (Плажа Долно Дупени) Prespa Lake
From Dupeni Beach (Плажа Долно Дупени) Prespa Lake

{oziogallery 145}