Груништа, Мариово – фото галерија

gruniste mariovo

Село Груништа се наоѓа на десната страна на Црна Река, на надморска висина од 742 м, 52 км од Битола.

ВО близина на селото се наоѓа познатиот Грунишки Вис, кој бил важна стратешка позиција за време на Првата светска војна

Повеќе информации за село Груништа: www.ItarPejo.org

gruniste mariovo

From Груништа, Битолско Мариово
From Груништа, Битолско Мариово
From Груништа, Битолско Мариово
From Груништа, Битолско Мариово
From Груништа, Битолско Мариово

{oziogallery 177}