Груниште, Мариово – фото галерија

gruniste mariovo
Back
Next

Село Груниште

Село Груниште се наоѓа на десната страна на Црна Река, на надморска висина од 742 м, 52 км од Битола, во Општина Новаци.

Знак за село Груниште, Мариово
Во близина на село Груниште, Мариово
Во близина на село Груниште, Мариово
Во атарот на село Груниште, Мариово

Во атарот на село Груниште, Мариово

Во атарот на село Груниште, Мариово
Во атарот на село Груниште, Мариово - зголемено - Спомен капела на Кајмакчалан
Во атарот на село Груниште, Мариово

До селото се стигнува по регионалниот пат R1311, кој ја поврзува Битола со мариовските села во Општина Новаци. Од главниот пат, кон десно помеѓу споредните патишта кои водат кон селата Зовиќ и Будимирци, се одвојува тесен земјен пат во должина од 4 км, кој не се препорачува за лесни коли.

Поглед кон село Груниште, Мариово

Село Груниште - Мариово

Село Груниште - Мариово

Село Груниште - Мариово

Село Груниште - Мариово
Село Груниште - Мариово
Село Груниште - Мариово
Иако во село Груниште денес живеат 2-3 фамилии кои се занимаваат со сточарство, може да се каже дека тоа е заборавено од државата. Имено патот кој води до селото е во лоша состојба, а воедно ова е едно од ретките села кои не се поврзани на водоводна и електрична мрежа.
Село Груниште, Мариово
Село Груниште, Мариово
Село Груниште, Мариово
Село Груниште - Мариово
Село Груниште - Мариово
Село Груниште - Мариово
Село Груниште - Мариово
Село Груниште - Мариово
Back
Next