You are currently viewing Џип Турнеја Мариово 2010 – Видео галерија

Џип Турнеја Мариово 2010 – Видео галерија

  • Џип Турнеа Мариово 2010
  • Дата: 19-20.06.2010

Џип турнеја Мариово беше годишен настан кој се одржуваше секое лето до 2010 – 2015 година на територијата на регионот Мариово. Организатор на настанот беше здружението – Џип турнеја Мариово, кое подоцна е пререгистрирано како Здружение за запознавање и патување ОФ РОУД-МАКЕДОНИЈА Битола.