You are currently viewing Џип Турнеја Мариово 2011 – Видео галерија

Џип Турнеја Мариово 2011 – Видео галерија

  • Џип Турнеа Мариово 2011
  • Дата: 18-19.06.2011

Џип турнеја Мариово беше годишен настан кој се одржуваше секое лето до 2010 – 2015 година на територијата на регионот Мариово. Организатор на настанот беше здружението – Џип турнеја Мариово, кое подоцна е пререгистрирано како Здружение за запознавање и патување ОФ РОУД-МАКЕДОНИЈА Битола.