kalishta struga

Манастир Калишта – Рождество на Пресвета Богородица

Манастирот Калишта – Рождество на Пресвета Богородица е сместен на западниот брег на Охридско Езеро во близина на селото Калишта, Струшко.

Манастирскиот комплекс го сочинуваат новоизградените цркви Рождество на Пресвета Богородица, Св. Петар и Павле и пештерската црква Св. Атанасиј

Повеќе информации: www.WhereIsMacedonia.org

kalishta struga

From Kalishta, Struga, Macedonia
From Kalishta, Struga, Macedonia
From Kalishta, Struga, Macedonia
From Kalishta, Struga, Macedonia
From Kalishta, Struga, Macedonia
From Kalishta, Struga, Macedonia
From Kalishta, Struga, Macedonia

{oziogallery 153}