Kokino Archaeo astronomical Site in Мacedonia

Кокино – Мегалитска опсерваторија – фото галерија

Кокино – Мегалитска опсерваторија

Kokino – Archaeo-astronomical site in Macedonia

Во 2001 година во Република Македонија, под планинскиот врв Татиќев Камен во општината Старо Нагоричане, беше откриен археолошки локалитет од бронзеното доба во развојот на човековата цивилизација.

Пронајдените артефакти во археолошките кампањи, како и спроведената археоастрономска анализа во годините кои следеа, покажаа дека локалитетот ги има сите карактеристики на митска света планина, но и на древна опсерваторија. Денес овој локалитет е познат под името Мегалитска опсерваторија Кокино или едноставно Кокино.

Мегалитската опсерваторија Кокино се наоѓа во североисточниот дел на Мекедонија, во близина на границата со Србија (попрецизно: географска ширина 42° 15` 47“, географска должина 21° 57` 32“). Таа се наоѓа во атарот на селото Кокино, на границата со селото Арбанашко. Целиот регион денес е ретко населен, така што во десетината околни села живеат помалку од 1 000 жители.

Фото галерија
Kokino – Archaeo-astronomical site in Macedonia
Kokino – Archaeo-astronomical site in Macedonia
Kokino – Archaeo-astronomical site in Macedonia
Kokino – Archaeo-astronomical site in Macedonia
Kokino – Archaeo-astronomical site in Macedonia
Kokino – Archaeo-astronomical site in Macedonia

Фото галерија

Kokino – Archaeo-astronomical site in Macedonia
Kokino – Archaeo-astronomical site in Macedonia
Kokino – Archaeo-astronomical site in Macedonia
Kokino – Archaeo-astronomical site in Macedonia
Kokino – Archaeo-astronomical site in Macedonia
Kokino – Archaeo-astronomical site in Macedonia

 

Kokino – Archaeo-astronomical site in Macedonia
Kokino – Archaeo-astronomical site in Macedonia