Konjarka – picnic location near village Skocivir – Novaci Municipality

Коњарка – Излетничко место во близина на село Скочивир – фото галерија

Коњарка

Коњарка е излетничко место во близина на село Скочивир на 38 км од Битола.

Сместено покрај чистата Коњарска Река, чие што извориште се наоѓа под Кајмакчалан, до границата со соседна Грција на надморска височина од 2.260 м.

Коњарка - излетничко место - Општина НовациКоритото на Коњарска Река е насочено кон запад, а целиот слив е формиран во шумско подрачје.

Во Црна Река се влива под ридот Врх на надморска височина до 550 м. Долга е 15 км, зафаќа сливна површина од 63 км2 и има релативен пад од 114‰, кој се вбројува меѓу најголемите во Македонија.

Коњарка - излетничко место - Општина НовациНеодамна излетничкото место Коњарка беше комплетно уредено од страна на Општина Новаци и денес тоа претставува една од најпопуларните локации за пикник на овој дел од Македонија.

Фото галерија – дел 1

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци
Коњарка - излетничко место - Општина Новаци
Коњарка - излетничко место - Општина Новаци
Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

Фото галерија – дел 2

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци
Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

Фото галерија – дел 3

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

Локација