Home Истражи ја Македонија Коњарка - Излетничко место во близина на село Скочивир

Коњарка – Излетничко место во близина на село Скочивир

- Advertisement -

Коњарка е излетничко место во близина на село Скочивир на 38 км од Битола.

Сместено покрај чистата Коњарска Река, чие што извориште се наоѓа под Кајмакчалан, до границата со соседна Грција на надморска височина од 2.260 м.

Коритото на Коњарска Река е насочено кон запад, а целиот слив е формиран во шумско подрачје.

Во Црна Река се влива под ридот Врх на надморска височина до 550 м. Долга е 15 км, зафаќа сливна површина од 63 км2 и има релативен пад од 114‰, кој се вбројува меѓу најголемите во Македонија.

Неодамна излетничкото место Коњарка беше комплетно уредено од страна на Општина Новаци и денес тоа претставува една од најпопуларните локации за пикник на овој дел од Македонија.

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

 

Коњарка - излетничко место - Општина Новаци

Страна 2 >>>

- Advertisement -