ljubojno prespa macedonia

Љубојно – село во Преспа – фото галерија

Љубојно е село во јужниот дел на Општина Ресен, семстено на 2 км источно од Преспанско Езеро на 920 м надморска висона. Уживајте во фото галеријата од ова село!!!

Повеќе информации: www.WhereIsMacedonia.org

ljubojno prespa macedonia

From Ljubojno village, Prespa Region, Macedonia
From Ljubojno village, Prespa Region, Macedonia
From Ljubojno village, Prespa Region, Macedonia
From Ljubojno village, Prespa Region, Macedonia
From Ljubojno village, Prespa Region, Macedonia
From Ljubojno village, Prespa Region, Macedonia
From Ljubojno village, Prespa Region, Macedonia
From Ljubojno village, Prespa Region, Macedonia

{oziogallery 146}