Македонија во 1863 – Фото колекција од Josef Székely

Македонија во 1863 – Фото колекција од Josef Székely, доловени во текот на Австро-Унгарската експедиција во Македонија, Албанија и Косово во 1863. Веројатно најстари фотографии од Македонија кои се досега објавени.

macedonia in 1863

From Macedonia in 1863 – Photo Collection of Josef Székely
From Macedonia in 1863 – Photo Collection of Josef Székely
From Macedonia in 1863 – Photo Collection of Josef Székely
From Macedonia in 1863 – Photo Collection of Josef Székely
From Macedonia in 1863 – Photo Collection of Josef Székely

{oziogallery 173}

Close Menu