Македонија во 1912  година – фото галерија

Македонија во 1912  година – фото галерија. Фотографии доловени во Македонија во почетокот на XX век од фотографи кои работеле под покровителство на Алберт Кан (Albert Kahn) – едни од првите фотографии во светот доловени во боја.

macedonia 1913

From Old photos from Macedonia in 1913
From Old photos from Macedonia in 1913
From Old photos from Macedonia in 1913
From Old photos from Macedonia in 1913
From Old photos from Macedonia in 1913

{oziogallery 172}

Close Menu