treskavec monastery

Манастир Трескавец – фото галерија

Манастирот Трескавец со црквата Успение на Богородица се наоѓаат во близина на Прилеп. До манастирот води асфалтиран пат, па така тој е достапен и за лесни возила.

Повеќе информации: www.WhereIsMacedonia.org

Фото галерија – Дел 1

Фотографирано на: 03.09.2013

Фото галерија – Дел 2

Фотографирано на: 03.09.2013

Фото галерија – Дел 3

Фотографирано на: 03.09.2013

Фото галерија – Дел 4

Фотографирано на: 03.09.2013

Фото галерија – Дел 5

Фотографирано на: 04.05.2019

Фото галерија – Дел 6

Фотографирано на: 04.05.2019

Фото галерија – Дел 7

Фотографирано на: 04.05.2019

Локација – Како до Манастирот Трескавец

Манастирот Трескавец е оддалечен приближно 10 km од Прилеп. До манастирот води асфалтиран пат кој минува покрај новите гробишта.