WW1 National Park Pelister 03

Историска патека од Прва Светска Војна – 1914-1918

  • Хотел Молика – Инфо центар – хотел Молика
  • Должина на патеката:  2,5км
  • Време:  2ч  (приближно)
  • Тежина:  лесна 
  • Висински точки на патеката:  1420м – 1350м – 1420м над морска височина
  • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
  • Инфо центар – Национален Парк Пелистер   1350м
  • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
  • Се препорачува за сите кои го посетуваат Националниот парк Пелистер

WW1 National Park Pelister 03

Повеќе информации:

По заземањето на Битола од страна на сојузниците во ноември 1916 г, војските на централните сили (Бугарија и Германија) се повлекле во околните планини.

Со ова, Битола (тогаш Монастир) и околните села се нашле на самиот фронт и биле предмет на постојани двегодишни бомбардирања. Според некои извори, во текот на двогодишните бомбардирања, само во Битола паднале повеќе од 20.000 бомби од најразличен тип.
Во меѓусебните пресметки двете војски користеле и гасни бомби, од кои подебелиот крај сепак го извлекло населението и за жал до денешен ден, не се знаат точните жртви кои ги дала Битола и околината, за време на Првата светска војна.
Гладта, лошите услови за живот, болестите кои ги носи секој војна и згора на тоа постојното бомбардирање, го зеле својот данок и според многу релевантни извори Битола и Верден е градовите кои најмногу настрадале во Првата светска војна.
Но за разлика од Верден, на Битола и Македонија и претходеле и Балканските војни, во кои големи битки се одвивале токму во околината на Битола, како важен центар во Османсликата империја и трет по големина град, веднаш по Истанбул и Солун.
Пред почетокот на Првата Балканска војна Битола имала население приближно 60.000, кое по завршувањето на Првата светска војна е сведено на 23.000.

 

WW1 National Park Pelister 04
Не се знае точната бројка на жртви и иселени, но се знае како податок дека во тогашна Србија, во рамките на која била и Македонија, процентот на населението кое настрадало во војните е најголем во светот и изнесува 16.67%. Со оглед на тоа дека Битола била на самата фронтова линија, со сигурност може да се каже дека тука процентуалниот сооднос е и далеку поголем.
Денес во самиот град не можат да се најдат многу места кои би посведочиле за ужасите од тоа време, но остатоци од војните можат да се најдат во околните планини. Една таква локација е „Патеката за Првата светска војна“ во Националниот Парк Пелистер.
Прошетката во оваа патека, низ живописните предели на Националниот Парк Пелистер, претставува одлично доживување за целото семејство, и одлична можност посетителите да научат повеќе за Првата светска војна во Битола.

WW1 National Park Pelister 05

Патеката започнува веднаш до Инфо Центарот во Пелистер, кој поседува одлична поставка за флората и фауната во Пелистер, а завршува во близина на Хотел Молика, со многу попатни станици за одмор и едукација.