Музеј на Вода – Залив на Коските – Фото Галерија

Музеј на Вода – Охридско Езеро – Залив на Коските – Фото Галерија

From Ohrid and Ohrid Lake, Macedonia
From Ohrid and Ohrid Lake, Macedonia
From Ohrid and Ohrid Lake, Macedonia
From Ohrid and Ohrid Lake, Macedonia
From Ohrid and Ohrid Lake, Macedonia
From Ohrid and Ohrid Lake, Macedonia
From Ohrid and Ohrid Lake, Macedonia
From Ohrid and Ohrid Lake, Macedonia
From Ohrid and Ohrid Lake, Macedonia

Продолжува на следна страна…