novaci ribarci

Општина Новаци – фото галерија

Општина Новаци се наоѓа на Јужниот дел на Македонија, го зафаќа југоисточниот дел на Пелагониската рамнина, централниот дел на течението на Црна Река, битолскиот дел на Мариово и пограничниот дел со Грција на потегот на планината Ниџе.

Повеќе информации: www.WhereIsMacedonia.org

novaci ribarci

From Municipality of Novaci, Macedonia
From Municipality of Novaci, Macedonia
From Municipality of Novaci, Macedonia
From Municipality of Novaci, Macedonia

{oziogallery 159}