Општина Новаци – фото галерија

novaci ribarci

Општина Новаци се наоѓа на Јужниот дел на Македонија, го зафаќа југоисточниот дел на Пелагониската рамнина, централниот дел на течението на Црна Река, битолскиот дел на Мариово и пограничниот дел со Грција на потегот на планината Ниџе.

Повеќе информации: www.WhereIsMacedonia.org

novaci ribarci

From Municipality of Novaci, Macedonia
From Municipality of Novaci, Macedonia
From Municipality of Novaci, Macedonia
From Municipality of Novaci, Macedonia

{oziogallery 159}