hiking on pelister 3

Националниот парк Пелистер е уникатна и  живописна природна околина, која овозможува атрактивни и авантуристички доживувања за пешачење и планинарење.

Со задоволство Ви ги презентираме пешачките и планинарските патеки низ Националниот парк Пелистер:

1. Кружна планинанарска патека до врвот Пелистер и назад до хотел Молика
Хотел Молика – врв Пелистер – хотел Молика

 • Должина на патеката:21км
 • Време:8,5ч (приближно)
 • Тежина:многу тешко
 • Висински точки на патеката:1420м – 1936м – 2468м – 2542м – 2601м над морска височина, и назад до Молика.
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Планинарски дом “Копанки”   1610м
 • Видиковец   1936м
 • Врв “Стив”   2468м
 • Врв “Илинден”   2542м
 • Врв “Пелистер”   2601м
 • Камењар   2000м
 • Цапарска Пресека   1590м
 • Хотел Молика   1420м
 • Се препорачува за физички здрави, јаки и искусни планинари.

hiking on pelister 3

2. Планинарска патека до Големо Езеро

 • Хотел Молика – Цапарска Пресека  – Мало Езеро – Големо Езеро ,, Планинарски дом ,,Димитар Илиевски – Мурато“
 • Должина на патеката: 16км
 • Време:  8-9ч (приближно)
 • Тежина:  тешко  
 • Висински точки на патеката: 1420м – 1590м – 2000м – 2180м – 2220м над морска височина  
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Цапарска пресека   1590м
 • Мало Езеро   2150м
 • Големо Езеро (Планинарски дом “Димитар Илиевски – Мурато”)   2218м
 • Се препорачува за физички здрави, јаки и искусни планинари.

3. Планинарска патека до ,,Јоргов Камен“

 • Хотел Молика – Копанки – Јоргов Камен – назад до хотел Молика
 • Должина на патеката:   4км
 • Време:   2-3ч (приближно)
 • Тежина:   не многу тешка  
 • Висински точки на патеката:   1420м – 1610м – 1744м – 1610м – 1420м над морска височина
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Копанки   1610м
 • Јоргов Камен   1744м
 • Копанки   1610м
 • Бегова чешма (Хотел Молика)    1420м   
 • Препорачано за сите вљубеници во природата!!

hiking on pelister 6

4. Историска патека од Прва Светска Војна – 1914-1918

 • Хотел Молика – Инфо центар – хотел Молика
 • Должина на патеката:  2,5км
 • Време:  2ч  (приближно)
 • Тежина:  лесно  
 • Висински точки на патеката:  1420м – 1350м – 1420м над морска височина
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Инфо центар – Национален Парк Пелистер   1350м
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Се препорачува за сите кои го посетуваат хотел Молика и Националниот парк Пелистер

WW1 National Park Pelister 05

5. Патека до “Голема Ливада”: Хотел Молика – Детско одмаралиште – Мала Ливада – Голема Ливада – Инфо центар на Национален Парк Пелистер – Хотел Молика

 • Должина на патеката:   6км
 • Време:   2-3ч(приближно)
 • Тежина:   не многу тешко  
 • Висински точки на патеката:  1420м – 1270м – 1240м – 1187м – 1350м – 1420м над морска височина
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Детско Одмаралиште   1270м
 • Мала Ливада   1240м
 • Голема Ливада   1187м
 • Назад до Молика
 • Инфо центар на Национален Парк Пелистер   1350м
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Се препорачува за сите кои го посетуваат хотел Молика и Националниот парк Пелистер

hiking on pelister 12

6. Патека до “Палиснопје”: Хотел Молика – Инфо центар – Палиснопје – Копанки – Хотел Молика

 • Должина на патеката:   7км
 • Време:   3ч(приближно)
 • Тешкотија/тежина:   лесно  
 • Висински точки на патеката:    1420м – 1350м – 1400?м – 1610м – 1420м над морска височина
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Инфо центар   1350м
 • Палиснопје   1500м
 • Копанки   1610м
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Се препорачува за сите кои го посетуваат хотел Молика и Националниот парк Пелистер

hiking on pelister 17

Искрено се надеваме дека ќе имаме можност да Ве пречекаме, додека уживате во пешачењето на Пелистер

Хотел Молика

 • Бегова чешма, Национален Парк Пелистер
 • Битола, Република Македонија
 • + 389 (0)  47 229 406  
 • +389  (0)  75 495 725
 • + 389 (0)  47 229 048 ( fax )
 • http://www.hotelmolika.com.mk
 • email: hmolika@t-home.mk