Полошки манастир – св. Ѓорѓи – Тиквеш

Back
Next

Фото Галерија – дел 2 – Тиквешко езеро

Boat trip in Tikvesh Lake, Macedonia
Tikvesh Lake, Macedonia
Tikvesh Lake, Macedonia
Tikvesh Lake, Macedonia
Tikvesh Lake, Macedonia
Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
Back
Next