skopje macedonia

Скопје – фото галерија

Скопје е главен и најголем град во Република Македонија. Уживајте во фото галеријата!!!

Повеќе информации: www.WhereIsMacedonia.org

skopje macedonia

Assembly of the Republic of Macedonia

 

Skopje - Macedonia - Panorama

 

Park Woman Warrior (Парк Жена - Борец), Skopje, Macedonia

 

Assembly of the Republic of Macedonia

 

Pitu Guli - Park Woman Warrior (Парк Жена - Борец), Skopje, Macedonia

 

Monument - Park Woman Warrior (Парк Жена - Борец), Skopje, Macedonia

 

Monument - Park Woman Warrior (Парк Жена - Борец), Skopje, Macedonia

 

Monument - Park Woman Warrior (Парк Жена - Борец), Skopje, Macedonia

 

Monument - Park Woman Warrior (Парк Жена - Борец), Skopje, Macedonia

 

Monument - Park Woman Warrior (Парк Жена - Борец), Skopje, Macedonia

 

Assembly of the Republic of Macedonia

 

Skopje - Macedonia

 

Skopje - Macedonia - Panorama

 

Park Woman Warrior (Парк Жена - Борец), Skopje, Macedonia