Св. Димитриј, село Градешница – Мариово

sv dimitrij gradesnica

Св. Димитриј е црква која според некои извори потекнува од XIV век. Сместена на влезот од селото, покрај Градешка река, оваа црква е надалеку позната по ѕидната олтарна преграда — иконостасот, кој претставува вистинска реткост.

Уживајте во фото галеријата од оваа црква.

Повеќе информации: www.ItarPejo.org

sv dimitrij gradesnica

From Св. Димитрија Градешница (Sv. Dimitrija Gradesnica)
From Св. Димитрија Градешница (Sv. Dimitrija Gradesnica)
From Св. Димитрија Градешница (Sv. Dimitrija Gradesnica)
From Св. Димитрија Градешница (Sv. Dimitrija Gradesnica)
From Св. Димитрија Градешница (Sv. Dimitrija Gradesnica)

{oziogallery 178}