Св. Ѓорѓи - Старо Нагоричане

Црква „Свети Ѓорѓи“ – Старо Нагоричане

Црква Свети Ѓорѓи

Црквата Свети Ѓорѓи во село Старо Нагоричане била подигната врз остатоците на постар храм, кој според едно предание го изградил византискиот цар Роман IV Диоген (1067— 1071).

St. George church - Staro Nagorichane - frontal viewОд врежаниот натпис над западната влезна врата на црквата може да се види дека денешната црква е обновена од страна на српскиот крал Стефан II Милутин во 1313 година.

Манастирска слава – 6 мај – Ѓурѓовден

Црквата Св. Ѓорѓи е трикорабна, петкуполна градба во форма на впишан крст со издолжен травеј кон источниот и западниот дел.

Interior - St. George church - Staro Nagorichane Живописот на црквата е изработен во 1317/18 година, и истиот до денес е зачуван во добра состојба.

Interior - St. George church - Staro Nagorichane Имињата на зографите, Евтихие и Михаило стојат на југо-западниот столб и на северниот ѕид, во средината на црквата, а воедно тие се автори на живописот на охридската црква Св. Богородица Перивлептос (Св. Климент) и манастирот Св. Никита во Скопска Црна Гора.

Interior - St. George church - Staro Nagorichane Особена реткост претставува иконостасот изработен од камени столбови, орнаментиран архитрав и парапетни плочи. Лево и десно од царските двери, се насликани Св. Ѓорѓи, патронот на црквата и Богородица Пелагонитиса.

Интересно: Во југозападниот ѕид од манастирската црква после битката кај Велбужд, по налог на крал Милутин, погребан е бугарскиот цар Михајло III Шишман (1322—1330).

Легендата за срната

Според легендата, Роман Диоген ловејќи по околните шуми ранил срна, која побегнала во пештерата во која таа живеела со пустиникот и светител Прохор Пчињски. Старецот го замолил Диоген да не ја убива срната и кога тој го послушал, му прорекол дека кога ќе се врати во Цариград ќе стане византиски цар. Откако пророштвото се обвистинило, Диоген во знак на благодарност ја подигнал црквата Св. Ѓорѓи.

Пештера во која престојувал Прохор Пчињски

Што да посетите во близина

Како до црквата Св. Ѓорѓи – локација

Црквата Св. Ѓорѓи се сместена во центарот на село Старо Нагоричане и до истата води асфалтен пат.

Фото Галерија – дел 1

St. George church - Staro Nagorichane - frontal view
St. George church - Staro Nagorichane built in year 1313
St. George church - Staro Nagorichane built in year 1313
Entrance - St. George church - Staro Nagorichane
Interior - St. George church - Staro Nagorichane
Interior - St. George church - Staro Nagorichane
Interior - St. George church - Staro Nagorichane
Altar - St. Mary (right) and St. George (left)

Фото Галерија – дел 2

Interior - St. George church - Staro Nagorichane
Interior - St. George church - Staro Nagorichane
St. George church - Staro Nagorichane
St. George church - Staro Nagorichane
St. George church - Staro Nagorichane
St. George church - Staro Nagorichane
St. George church - Staro Nagorichane
St. George church - Staro Nagorichane
St. George church - Staro Nagorichane
St. George church - Staro Nagorichane