Св. Никола, село Градешница, Мариово – фото галерија

sv nikola gradesnica

Црквата Св. Никола е сместена во центарот на село Градешница и е најголема од седумте цркви кои се наоѓаат во ова село.

Повеќе информации: www.ItarPejo.org

sv nikola gradesnica

From Church St. Nikola, village Gradesnica, Mariovo
From Church St. Nikola, village Gradesnica, Mariovo
From Church St. Nikola, village Gradesnica, Mariovo
From Church St. Nikola, village Gradesnica, Mariovo
From Church St. Nikola, village Gradesnica, Mariovo

{oziogallery 160}