Veljusa Monastery, Strumica, Macedonia
Veljusa Monastery, Strumica, Macedonia

Манастир Велјуса – Пресвета Богородица Милостива

Манастирот Велјуса – Пресвета Богородица Милостива е активен женски манастир, сместен на 400 метри надморска висина на 8 км западно од Струмица. Манастирската црква ја подигнал монахот Мануил во 1080 година. Изворно зачувана до денес, црквата е одличен репрезент на високите дострели на византиската сакрална архитектура во средниот век.

Внатрешноста на црквата е живописана во три временски периоди, и тоа во 1085 г., 1164 г. и во XIX век. Особено интересна е претставата на Исус во куполата, каде тој е прикажан како дете на 12 години, што е особена реткост.

Манастирот е посветен на раѓањето на Марија и го слави празникот Рождество на Пресвета Богородица (Мала Богородица) на 21 септември.

Македонскиот крст, познат и како Вељушки крст, претставува варијација на христијанскиот крст, воглавно поврзан со Македонија и е симбол на Македонската православна црква. Овој симбол всушност е раскошна двочленска плетеница со претстава на орнаментиран украс во форма на крст. Бидејќи крстот е симбол на МПЦ-ОА, тој е претставен и на црковниот грб, односно на бордурата на плашт, која е исполнета исполнета со 33 претстави на овој крст. Овој крст е и главен симбол на Столната медаља на Светиот македонски крст..

Можност за ноќевање

Манастирот нема можност ноќевање на посетители.

Како до манастирот

Манастирот е сместен на 8 км западно од Струмица во селото Велјуса. Патот е асфалтиран но низ селото е тесен и стрмен и не е погоден за автобуси и поголеми возила. Пред манастирот има помал паркинг.

Фото галерија

 
Veljusa Monastery near Strumica

 

Veljusa Monastery near Strumica

 

Clock Tower - Veljusa Monastery near Strumica

 

Clock Tower - Veljusa Monastery near Strumica

 

 

Veljusa Monastery near Strumica, Macedonia

 

Squirrels playing on tree - Veljusa Monastery near Strumica, Macedonia

 

Monastery church - Veljusa Monastery near Strumica, Macedonia

 

Monastery church - Veljusa Monastery near Strumica, Macedonia

 

Veljusa Monastery near Strumica, Macedonia

 

Monastery church - Veljusa Monastery near Strumica, Macedonia

 

Monastery church - Veljusa Monastery near Strumica, Macedonia

 

Monastery church - Veljusa Monastery near Strumica, Macedonia

 

Monastery church - Veljusa Monastery near Strumica, Macedonia

 

Monastery church - Veljusa Monastery near Strumica, Macedonia

 

Panorama - view from Monastery church - Veljusa Monastery near Strumica, Macedonia

 

Entrance - Veljusa Monastery near Strumica, Macedonia