Заработувај од рурален туризам - бесплатна обука - 20-22 Декември 2017
Mavrovo, Macedonia

 

Mavrovo, Macedonia
Работен дел на обуката во Хотел Алпина – 20 декември

 

21 декември 2017 – посета на комплекс Кораб Трница

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

 

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

 

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

 

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

 

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

 

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

 

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

 

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

 

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

 

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

 

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

 

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

 

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

 

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

Дегустација на традиционална храна во комплекс Кораб Трница

Salad - Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

Следна страна…