Заработувај од рурален туризам – бесплатна обука – 20-22 Декември 2017 – Активности

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

Работа  во групи – приготвување на мени кое би се понудило во руралните бизниси – Комплекс Кораб Трница

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следна страна…