Заработувај од рурален туризам - бесплатна обука - 20-22 Декември 2017
Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

Работа  во групи – приготвување на мени кое би се понудило во руралните бизниси – Комплекс Кораб Трница

Korab Trnica Complex - Mavrovo National park - Macedonia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следна страна…