Zovik Mariovo

Камен мост во близина на село Зовиќ
Камен мост во близина на село Зовиќ
Прослава на Митровден во село Зовиќ 1925 г

Jeep safari