Камен мост во близина на село Зовиќ

Камен мост во близина на село Зовиќ
Zovik Mariovo

Jeep safari