Митровден во село Зовиќ 1925 г

Камен мост во близина на село Зовиќ
Zovik Mariovo
Камен мост село Зовиќ

Jeep safari