Stone Bridge – Zovich village, Mariovo

Камен мост во близина на село Зовиќ
Св. Атанасиј село Зовиќ

Jeep safari