Св. Атанасиј село Зовиќ

Камен мост во близина на село Зовиќ
Stone Bridge - Zovich village, Mariovo

Jeep safari