Еко акција - село Зовиќ - 20.04.2019

Еко-едукативна акција – село Зовиќ – 20.04.2019

На 20.04.2019, здружението Оф Роуд Македонија во соработка со ученици од Основното училиште „Тодор Ангелевски“ четврто три одделение, предводени од наставничката Весна Гагаловска, Етно куќа „Кај Мостот“ село Зовиќ и месното население во село Зовиќ, реализираа заедничка еко акција за расчитување на село Зовиќ и патеките кои водат до Филмскиот мост.

Еко акцијата беше одржана по повод 22 април – Ден на планетата Земја. Учениците имаа и час на отворено на кој се запознаа со правилата за движење во природа, со убавините во мариовскиот крај и начинот на кој можи да се заштитат и чуваат природните убавини. На неколку локации беа поставени и корпи за отпадоци.

Еко акцијата беше финансиски поддржана од Општина Новаци

фотографии: Ивана Парговска

Фото галерија – дел 1

Zovich village, #Mariovo #Macedonia
Zovich village, #Mariovo #Macedonia

Фото галерија – дел 2

Zovich village, #Mariovo #Macedonia
Zovich village, #Mariovo #Macedonia

Фото галерија – дел 3

Zovich village, #Mariovo #Macedonia
Еко акција - село Зовиќ - 20.04.2019
Еко акција - село Зовиќ - 20.04.2019
Еко акција - село Зовиќ - 20.04.2019

Фото галерија – дел 4

Еко акција - село Зовиќ - 20.04.2019
Zovich village, #Mariovo #Macedonia
Zovich village, #Mariovo #Macedonia
Zovich village, #Mariovo #Macedonia

Фото галерија – дел 5

Еко акција - село Зовиќ - 20.04.2019
Zovich village, #Mariovo #Macedonia
Еко акција - село Зовиќ - 20.04.2019

Фото галерија – дел 6

Еко акција - село Зовиќ - 20.04.2019
Еко акција - село Зовиќ - 20.04.2019
Еко акција - село Зовиќ - 20.04.2019
#Zovich village, #Mariovo, #Macedonia

Фото галерија – дел 7

#Zovich village, #Mariovo, #Macedonia
#Zovich village, #Mariovo, #Macedonia
#Zovich village, #Mariovo, #Macedonia
#Zovich village, #Mariovo, #Macedonia
#Zovich village, #Mariovo, #Macedonia
#Zovich village, #Mariovo, #Macedonia
#Zovich village, #Mariovo, #Macedonia

Фото галерија – дел 8

#Zovich village, #Mariovo, #Macedonia
#Zovich village, #Mariovo, #Macedonia
#Zovich village, #Mariovo, #Macedonia
#Zovich village, #Mariovo, #Macedonia
#Zovich village, #Mariovo, #Macedonia
#Zovich village, #Mariovo, #Macedonia

Фото галерија – дел 9

Еко акција - село Зовиќ - 20.04.2019
Еко акција - село Зовиќ - 20.04.2019
Еко акција - село Зовиќ - 20.04.2019
Еко акција - село Зовиќ - 20.04.2019
Suvodol Lake, Novaci Municipality, Macedonia
Suvodol Lake, Novaci Municipality, Macedonia