Одржлив туризам – дводневна обука во организација на ЛДА – Струга – 29-30.03.2019

Одржлив туризам - дводневна обука во организација на ЛДА - Струга - 29-30.03.2019
Back
Next

Одржлив туризам – дводневна обука

На 29-30.03.2019 во организација на Локална агенција за развој – Струга (ЛДА – Струга), се одржа дводневна обука на тема „Одржлив туризам“.
Обуката имаше за цел да им пренесе на учесниците позитивни искуства за тоа како но нивните услуги и производи со ребрендирање може да се вклопат во туристичката понуда и да создадат додадена вредност.

Во рамките на дводневната обука, беа опфатени темите:
• Вовед во зелен и одржлив туризам
• Чекори за екологизирање на една туристичка услуга;
• Користење и приоритетизирање на одржливи практики во туристичкиот бизнис;
• Анализа на негативното влијание врз животната средина од масовниот туризам;
• Позиционирање на твојот бизнис во контекст на одржлив туризам;
• Иновативноста и одржливиот зелен туризам ;
• Преточување на твојот бизнис во контекст на одржлив туризам.

Одржлив туризам - дводневна обука во организација на ЛДА - Струга - 29-30.03.2019

На обуката присуствуваше и Парговски Јове, како претставник на Здружението за запознавање и патување ОФ РОУД-МАКЕДОНИЈА Битола

Активноста беше спроведена во рамките на проектот „Воведување на Паметен Туризам и Споделена Економија„ кој е поддржан од Делегација на Европската Унија, преку Програма за прекугранична соработка ИПА II

Фото галерија од Охрид 29-30.03.2019

По завршувањето на работниот дел, дел од учесниците имаа можност да се запознаат со дел од убавините на Охрид под водство на туристичкиот водич Катерина Василевска. Ова беше и одлична можност за фотографирање на дел од градот.

#Ohrid city #Macedonia
#Ohrid city #Macedonia

Поглед кон Охридско Езеро и стариот дел на Охрид

#Ohrid city #Macedonia
#Ohrid city #Macedonia
Magnolia tree
Back
Next