itour project workshop

I-TOUR работилница – Битола 11-13.04.2019

I-TOUR работилница

Од 11-13.04.2019 во Битола (Хотел Милениум) се одржа тридневна работилница за вмрежување на чинителите за развој на туризмот во Пелагонискиот Регион, на која зеде активно учество и Парговски Јове, како претставник на здружението Здружението за запознавање и патување ОФ РОУД-МАКЕДОНИЈА Битола.

На оваа работилница учесниците преку активни дискусии, предлози и сугестии придонесоа кон процесот на идентификување на туристичките потенцијали на Пелагонија. Посебна вредност е што во текот на тридневното дружење, беа зацврсени меѓусебните познанства како многу важен фактор за идниот процес на вмрежување во функција на креирање на заеднички и конкурентни туристички производи.

itour project workshopРаботилницата беше организирана во рамките на проектот:
“INCREASING TOURISM OPPORTUNITIES THROUGH UTILIZATION OF RESOURCES”
I-TOUR – INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009

I-TOUR participants in front of Bitola museum

Фото галерија

Првиот ден од работилницата беше резервиран за посета на Преспа, потпелистерските села Љубојно и Брајчино и Националниот парк Пелистер.

Уживајте!

Плажа Конект – Преспанско Езеро

Slivnica Beach - Connect - Prespa Lake - Photo Gallery - 11.04.2019
Slivnica Beach #Prespa Lake #Macedonia
#Prespa Lake #Macedonia
Slivnica Beach #Prespa Lake #Macedonia
Slivnica Beach #Prespa Lake #Macedonia
Slivnica Beach #Prespa Lake #Macedonia
Slivnica Beach #Prespa Lake #Macedonia

Село Љубојно – дел 1

Traditional architecture - Ljubojno village - Prespa Region

Macedonian Flag in the center of Ljubojno village, Macedonia

 

Old door - #Macedonia #Prespa #Ljubojno village

 

Traditional architecture - Ljubojno village - Prespa Region

 

Ljubojno village, Macedonia

 

Traditional architecture - Ljubojno village - Prespa Region

 

Traditional architecture - Ljubojno village - Prespa Region

Село Љубојно – дел 2

Ljubojno village - Prespa Region - Traditional architecture

 

Architecture detail - Traditional Architecture - #Macedonia #Prespa #Ljubojno -

 

Architecture detail - Traditional Architecture - #Macedonia #Prespa #Ljubojno -

 

Ljubojno village - Prespa Region - Traditional architecture

 

The main street in Ljubojno village, Macedonia

 

Ljubojno village - Prespa Region - Traditional architecture

 

Architecture detail - Traditional Architecture - #Macedonia #Prespa #Ljubojno -

 

Architecture detail - Traditional Architecture - #Macedonia #Prespa #Ljubojno -

Село Љубојно – дел 3

Ljubojno village - Prespa Region - Traditional architecture

 

 

#Macedonia #Prespa #Ljubojno - Traditional Architecture

 

Ljubojno village - Prespa Region - Traditional architecture

 

Ljubojno village - Prespa Region - Traditional architecture

 

#Ljubojno #Prespa #Macedonia

Село Љубојно – дел 4

Memorial plate from 1903 - #Ljubojno #Prespa #Macedonia

 

Ljubojno village - #Prespa Region #Macedonia

 

Ljubojno village - #Prespa Region #Macedonia

 

Ljubojno village - #Prespa Region #Macedonia

 

#Ljubojno #Prespa #Macedonia

 

#Ljubojno #Prespa #Macedonia

 

#Ljubojno #Prespa #Macedonia

 

Ljubojno village - #Prespa Region #Macedonia

 

Old door - Ljubojno village - #Prespa Region #Macedonia

 

Ljubojno village - #Prespa Region #Macedonia

 

Church - Ljubojno village - #Prespa Region #Macedonia

 

 

Село Брајчино – дел 1

Houses in the center of #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

Colorful house in the center of #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

House in the center of #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

Houses in the center of #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

House in the center of #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

 

Architecture detaiul, #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

Село Брајчино – дел 2

Ruined house, #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

 

Baba mountain - view from #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Baba mountain - view from #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

 

Baba mountain - view from #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

Село Брајчино – дел 3

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

Село Брајчино – дел 4

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Streets in #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

Street in #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Street in #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

The Beys house - Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

Село Брајчино – дел 5

The Bey's house - Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Street in #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Street in #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

Traditional architecture - Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

 

Traditional architecture - Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

Село Брајчино – дел 6

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Architecture detail - Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Architecture detail - Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

Село Брајчино – дел 7

Traditional architecture - Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Street in #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Traditional architecture - Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

 

Street in #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

Streets in #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

Houses in the center of #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

Monument in the center of #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

Monument in the center of #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

Houses in the center of #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

Houses in the center of #Brajcino village, #Prespa region, #Macedonia

 

Brajčino village, Resen municipality, Macedonia

Пелистер – Хотел Молика

Hotel Molika, Pelistrer National Park, Macedonia

 

Vie toward Pelagonia plain from the parking of Hotel Molika, Pelistrer National Park, Macedonia

 

View toward Nidze mountain from Hotel Molika, Pelistrer National Park, Macedonia

 

Vie toward Pelagonia plain from the parking of Hotel Molika, Pelistrer National Park, Macedonia