I-TOUR работилница – Битола 11-13.04.2019

itour project workshop
Back
Next

I-TOUR работилница

Од 11-13.04.2019 во Битола (Хотел Милениум) се одржа тридневна работилница за вмрежување на чинителите за развој на туризмот во Пелагонискиот Регион, на која зеде активно учество и Парговски Јове, како претставник на здружението Здружението за запознавање и патување ОФ РОУД-МАКЕДОНИЈА Битола.

На оваа работилница учесниците преку активни дискусии, предлози и сугестии придонесоа кон процесот на идентификување на туристичките потенцијали на Пелагонија. Посебна вредност е што во текот на тридневното дружење, беа зацврсени меѓусебните познанства како многу важен фактор за идниот процес на вмрежување во функција на креирање на заеднички и конкурентни туристички производи.

itour project workshopРаботилницата беше организирана во рамките на проектот:
“INCREASING TOURISM OPPORTUNITIES THROUGH UTILIZATION OF RESOURCES”
I-TOUR – INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009

I-TOUR participants in front of Bitola museum

Фото галерија

Првиот ден од работилницата беше резервиран за посета на Преспа, потпелистерските села Љубојно и Брајчино и Националниот парк Пелистер.

Уживајте!

Плажа Конект – Преспанско Езеро

Slivnica Beach - Connect - Prespa Lake - Photo Gallery - 11.04.2019
Slivnica Beach #Prespa Lake #Macedonia
#Prespa Lake #Macedonia
Slivnica Beach #Prespa Lake #Macedonia
Slivnica Beach #Prespa Lake #Macedonia
Slivnica Beach #Prespa Lake #Macedonia
Slivnica Beach #Prespa Lake #Macedonia
Back
Next