Хераклеа Линкестис Битола – фото галерија

heraklea bitola
Back
Next

Хераклеа Линкестис

Хераклеа Линкестис е еден од позначајните антички градови во Македонија. Градот егзистирал повеќе од еден милениум. Формиран е во средината на IV век п.н.е. од страна на Филип II Македонски како важен стратешки пункт.

Heraclea Lyncestis - archaeological site near Bitola, Macedonia - panorama
Heraclea Lyncestis - archaeological site near Bitola, Macedonia
Heraclea Lyncestis - archaeological site near Bitola, Macedonia - portico

 

Heraclea Lyncestis - archaeological site near Bitola, Macedonia

 

Heraclea Lyncestis - archaeological site near Bitola, Macedonia

 

Heraclea Lyncestis - archaeological site near Bitola, Macedonia

 

Heraclea Lyncestis - archaeological site near Bitola, Macedonia

 

Heraclea Lyncestis - archaeological site near Bitola, Macedonia
Back
Next