Panoramic photo of Polog Monastery and Tikvesh Lake

Полошки манастир – св. Ѓорѓи – Тиквеш

Полошки манастир св. Ѓорѓи

Полошкиот манастир св. Ѓорѓи е сместен на падините на планината Вишешница, веднаш до вештачкото езеро Тиквеш, на границата помеѓу областите Тиквеш и Мариово. Манастирот го добил името по близината до селото Полог, кое со создавањето Тиквешко езеро (1964 – 1968) престанало да постои.

St. George church - Polog Monastery - Tikvesh Lake, MacedoniaМанастирската црква „св. Ѓорѓи“ е единствен објект во Македонија наменет како црква-мавзолеј, во која бил погребан Јован Драгушин на однапред одбрано место за таа цел. Црквата е изградена во првата половина на XIV век, поточно пред 1340 година од страна на неговата мајка деспотиса Марија.

Tikveš Lake (Tikvesh Lake) #Macedonia

#Polog Monastery, #Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
#Polog Monastery, #Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
St. George church - Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
#Polog Monastery, #Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
St. George church - Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
#Polog Monastery, #Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
St. George church - Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
St. George church - Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
#Polog Monastery, #Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia

Непосредно по изградбата на црквата, биле повикани и ангажирани врвни зографи кои ја живописале сета внатрешност на црквата во периодот од 1343 и крајот на 1345 година. Внатрешноста на црквата е целосно живописана со сцени и композиции од животот на Господ Исус Христос, со светители претставени во цел раст и допојасно, со композиции од Големите празници, со големо чувство за прилагодување кон архитектурата и со иконографска програма што е вообичаена за малите византиски цркви, истакнувајќи го гробниот карактер на храмот.

Манастирот е активен и неодамна е започнато обновување на конаците.

Манастирска слава

Посетеноста на манастирот е најголема за време на празниците Ѓурѓовден (6ти мај) и при празнувањето на манастирскиот празник посветен на Успение на Пресвета Богородица (28ми август).

Како до манастирот

До манастирот се доаѓа единствено по воден пат по Тиквешко езеро. Во близина на селото Ресава, на самиот брег на езерото, има приватни бротчиња кои нудат превоз до Манастирот. Патувањето трае околу час и половина во правец.

Фото Галерија – дел 1 – Тиквешко езеро

Дата: 04.05.2019 година

Tikvesh Lake, Macedonia
Artificial Lake - #Tikvesh, #Macedonia
Artificial Lake - #Tikvesh, #Macedonia
Tikvesh Lake, Macedonia
Tikvesh Lake, Macedonia
Tikvesh Lake, Macedonia
Tikvesh Lake, Macedonia
Artificial Lake - #Tikvesh, #Macedonia
Artificial Lake - #Tikvesh, #Macedonia
Artificial Lake - #Tikvesh, #Macedonia
Artificial Lake - #Tikvesh, #Macedonia
Artificial Lake - #Tikvesh, #Macedonia
Artificial Lake - #Tikvesh, #Macedonia
Artificial Lake - #Tikvesh, #Macedonia
Artificial Lake - #Tikvesh, #Macedonia
Tikvesh Lake, Macedonia
Tikvesh Lake, Macedonia

Фото Галерија – дел 2 – Тиквешко езеро

Boat trip in Tikvesh Lake, Macedonia
Tikvesh Lake, Macedonia
Tikvesh Lake, Macedonia
Tikvesh Lake, Macedonia
Tikvesh Lake, Macedonia
Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia

Фото Галерија – дел 3 – Полошки манастир

Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
Tikveš Lake (Tikvesh Lake) #Macedonia
Tikveš Lake (Tikvesh Lake) #Macedonia
Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
St. George church - Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
Wild Poppy Flower
St. George church - Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
#Polog Monastery, #Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
St. George church - Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
St. George church - Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
#Polog Monastery, #Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia

Фото Галерија – дел 4 – Полошки манастир

St. George church - Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
St. George church - Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
St. George church - Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
St. George church - Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
St. George church - Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
St. George church - Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
St. George church - Polog Monastery - Tikvesh Lake, Macedonia
Stork
#Polog Monastery, #Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
#Polog Monastery, #Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia

Фото Галерија – дел 5 – Тиквешко езеро (враќање)

Tikveš Lake (Tikvesh Lake) #Macedonia
Tikveš Lake (Tikvesh Lake) #Macedonia
Tikveš Lake (Tikvesh Lake) #Macedonia
#Polog Monastery, #Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
Tikveš Lake (Tikvesh Lake) #Macedonia
Tikveš Lake (Tikvesh Lake) #Macedonia
Tikveš Lake (Tikvesh Lake) #Macedonia
Tikveš Lake (Tikvesh Lake) #Macedonia
Tikveš Lake (Tikvesh Lake) #Macedonia
Tikveš Lake (Tikvesh Lake) #Macedonia

Фото Галерија – дел 6 – Тиквешко езеро (враќање)

#Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
#Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
#Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
#Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
#Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
#Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
#Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
#Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
#Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
#Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia

Фото Галерија – дел 7 – Тиквешко езеро (враќање)

#Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
#Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
#Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
#Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
#Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia
#Tikvesh lake, #Kavadarci Municipality, #Macedonia

Локација на Полошки манастир св. Ѓорѓи