Џип Турнеја Мариово 2014 – Фото галерија

Jeep tour mariovo 2014

Џип турнеја Мариово беше годишен настан кој се одржуваше секое лето до 2010 – 2015 година на територијата на регионот Мариово. Организатор на настанот беше здружението – Џип турнеја Мариово, кое подоцна е пререгистрирано како Здружение за запознавање и патување ОФ РОУД-МАКЕДОНИЈА Битола.

Иако секоја нова турнеја беше подобро организирана и поуспешна од претходната, со текот на годините се увиде дека првичните цели беа постигнати. Така Здружението донесе одлука во иднина да се одржуваат само помали „тематски“ едукативни, промотивни и еко настани, во кои употребата на теренски возила би се сведила на минимум, во насока на поголема заштита на животната средина.

Последната Џип турнеја Мариово во организација на Здружението за запознавање и патување ОФ РОУД-МАКЕДОНИЈА Битола беше организирана на 27-28.06.2015.

Уживајте во фото галеријата од Џип Турнеја Мариово 2014!!!

  • Џип Турнеја Мариово 2014
  • Дата: 28-29.06.2014
Back
Next

Фото галерија – дел 1

Back
Next