Bezisten – Covered Bazaar in Bitola – 360* Virtual Walk

Безистен Битола – 360* Виртуелна прошетка

Безистенот е спомнат во еден опис на градот Битола од XVI и XVII век, според кој може да се заклучи дека сегашниот безистен не се разликува многу од изгледот на тогашниот.

Неколку пати ограбуван и запален во минатото, Безистенот денес е една од најпосетуваните локации во Битола.

Член на Оф Роуд Македонија го посети Безистенот во месец мај 2017 и ги направи виртуелните панорами.

Уживајте!