You are currently viewing Џип Турнеја Мариово 2014 – Видео галерија

Џип Турнеја Мариово 2014 – Видео галерија

  • Џип Турнеа Мариово 2014
  • Дата: 28-29.06.2014

Џип турнеја Мариово беше годишен настан кој се одржуваше секое лето до 2010 – 2015 година на територијата на регионот Мариово. Организатор на настанот беше здружението – Џип турнеја Мариово, кое подоцна е пререгистрирано како Здружение за запознавање и патување ОФ РОУД-МАКЕДОНИЈА Битола.