pelister macedonia

Пелистер – Национален парк – фото галерија

Национален парк Пелистер се наоѓа на северниот дел на планината Баба која е лоцирана во југо -западниот дел на Р. Македонија.

Зафаќа површина од 11,000 хектари, негова најниска точка е 890, а највисока врвот Пелистер кој се наоѓа на 2601 мнв. Јужно од врвот Пелистер, во високо планинската зона, се наоѓаат две глацијални езера – Мало Езеро (2180м.) и Големо Езеро (2218м.), познати уште како Пелистерски Очи.

Повеќе информации: www.Bitola.Info

pelister macedonia

From Pelister National Park – Photo Gallery
From Pelister National Park – Photo Gallery
From Pelister National Park – Photo Gallery
From Pelister National Park – Photo Gallery
From Pelister National Park – Photo Gallery
From Pelister National Park – Photo Gallery

{oziogallery 164}