smilevo museum

Меморијален музеј во село Смилево – фото галерија

Меморијалнио музеј во село Смилево Општина Демир Хисар е изграден по повод 100 годишнината од Илинденското востание. Уживајте во галеријата од овој музеј и не заборавајте да го посетите!!!

Повеќе информации: www.muzejbitola.mk

smilevo museum

From Smilevo Museum
From Smilevo Museum
From Smilevo Museum
From Smilevo Museum
From Smilevo Museum
From Smilevo Museum

{oziogallery 151}