sv ilija melnica

Манастир Св. Илија село Мелница – Мариово – фото галерија

Манастирот Св. Илија во село Мелница Мариово е изграден во 1872 г и е уште познат како Мариовски Манастир, затоа што жителите на сите села во Мариово, учествувале во неговата изградба.

Повеќе информации: www.ItarPejo.org

sv ilija melnica

From St. Ilija (Св. Илија, Sv. Ilija) Monastery in Melnica, MariovoJanuary 19, 2014
From St. Ilija (Св. Илија, Sv. Ilija) Monastery in Melnica, MariovoJanuary 19, 2014
From St. Ilija (Св. Илија, Sv. Ilija) Monastery in Melnica, MariovoJanuary 19, 2014
From St. Ilija (Св. Илија, Sv. Ilija) Monastery in Melnica, MariovoJanuary 19, 2014
From St. Ilija (Св. Илија, Sv. Ilija) Monastery in Melnica, MariovoJanuary 19, 2014
From St. Ilija (Св. Илија, Sv. Ilija) Monastery in Melnica, MariovoJanuary 19, 2014

{oziogallery 161}