Заработувај од рурален туризам – 20-22 Декември 2017

Заработувај од рурален туризам - бесплатна обука - 20-22 Декември 2017
Back
Next

Заработувај од рурален туризам

Членови на Здружението за запознавање и патување ОФ РОУД-МАКЕДОНИЈА Битола (Митко Крстевски и Парговски Јове) од 20 – 22 декември 2017 година присуствуваа на бесплатната обука „Заработувај од рурален туризам“, спроведена од Локална Агенција за Развој – Струга, како дел од проектот „Идни перспективи преку планински туризам“ спроведуван од ГИЗ – (Германското Друштво за Интернационална Соработка) во перидот од август-декември 2017.

Цел на оваа обука беше да ги мотивира учесниците да размислуваат претприемачки, да почнат да ги препознаваат можностите во нивното место на живеење, и да научат како да ги комерцијализираат и понудат на пазарот. Да научат да изработат бизнис план за нивните идеи и да го презентираат пред публика.
Обуката траеше три дена, и ги опфати следниве теми:

  • Рурално угостителство
  • Храна и Пијалоци
  • Претприемништво во рурални средини.

Членовите на нашето здружение од оваа обука се вратија со нови сознанија во многу области, нови контакти и идни можности за соработка со поединци и други здруженија и компании од Македонија.

Обуките и работилиците се одржаа во Хотел Алпина и ресторанот Кораб Трница.

Во прилог фотографии од овој настан.

– Прошетка низ Маврово до потопената црква Св. Никола, пред почеток на обуката – 20.12.2017

Mavrovo, Macedonia
Mavrovo, Macedonia

Храмот Св. Никола во с. Маврово бил изграден од жителите на ова село во 1856 година, а бил потпен со изградбата на акумулацијата во 1956.

Св. Никола - Маврово - потопена црква
Св. Никола - Маврово - потопена црква
Mavrovo, Macedonia

Иако стар повеќе од 150 години и голем дел од годината потопен во вода, квалитетот на градбата на овој храм и мајсторијата на неговите градители е јасно видлива и денес. Освен оштетувањата на покривот и на камбанаријата која е доградена покасно, не се видливи посериозни оштетувања на основата.

Св. Никола - Маврово - потопена црква
Back
Next