Француски воени гробишта во Битола – 360 Виртуелна прошетка

francuski grobista 360

На Француските воени гробишта во Битола почиваат повеќе од 13.262 војници на Француската армија убиени на Македонскиот фронт за време на Првата светска војна.

Сместени се на североисток од Битола, покрај патот кој води за село Логоварди. Овие гробишта се најголеми од овој вид во Република Македонија.

Прочитајте повеќе:

Виртуелната прошетка е направена од член на Оф Роуд Македонија во јуни 2017.

francuski grobista 360