Bareshani 360

Св. Меркурие манастир село Барешани – 360 Виртуелна прошетка

Манастирот Св. Меркурие е сместен во западниот дел од село Барешани.

Тој е составен од трикорабна црква, камбанарија и конаци.
Според натписот на источниот ѕид, црквата е изградена во 1836 година.

Bareshani 360