Мариово – фото галерија

Мариово е планински регион во јужниот дел на Македонија и е одличен терен за 4х4 возила. Уживајте во големиот број на фотографии од овој регион!!!

Comments Off on Мариово – фото галерија

Манастир Св. Илија село Мелница – Мариово – фото галерија

Манастирот Св. Илија во село Мелница Мариово е изграден во 1872 г и е уште познат како Мариовски Манастир, затоа што жителите на сите села во Мариово, учествувале во неговата изградба.

Comments Off on Манастир Св. Илија село Мелница – Мариово – фото галерија

Црква Свети Никола – село Градешница, Мариово

Црквата Свети Никола во село Градешница, Мариово е изградена во 1862 година, а дваесетина години подоцна, била и живописана. Во 1918 година, за време на Првата светска војна црквата претрпела поголеми разурнувања.

Comments Off on Црква Свети Никола – село Градешница, Мариово

Општина Новаци – фото галерија

Општина Новаци се наоѓа на Јужниот дел на Македонија, го зафаќа југоисточниот дел на Пелагониската рамнина, централниот дел на течението на Црна Река, битолскиот дел на Мариово и пограничниот дел со Грција на потегот на планината Ниџе.

Comments Off on Општина Новаци – фото галерија

Манастир Св. Ѓорѓи – Паралово – фото галерија

Манастирот Св. Ѓорѓи во близина на с. Паралово е еден од поубавите манастири во овој крај. Во овој храм, се верува дека е скриен еден прст од раката на Св. Ѓорѓи.

Comments Off on Манастир Св. Ѓорѓи – Паралово – фото галерија

Стоби – Археолошки локалитет – фото галерија

Стоби (Στο′βοι, Stobi) е населба од античко време на утоката на Црна Река (Erigon) во Вардар (Axios). Првите податоци за Стоби се среќаваат кај Тит Ливиј (59 г. п.н.е – 17 г. н.е.) каде се спомнува дека во 197 г. п.н.е Филип V ги поразил Дарданците во близина на Стоби.

Comments Off on Стоби – Археолошки локалитет – фото галерија

Дојранско Езеро – Фото галерија

Дојранско Езеро е  тектонско езеро лоцирано на надморска висина од 148 м во југо-источниот дел на Република Македонија. Езерото има типичен овален облик и низ него поминува границата со Грција. 

Comments Off on Дојранско Езеро – Фото галерија

Меморијален музеј во село Смилево – фото галерија

Меморијалнио музеј во село Смилево Општина Демир Хисар е изграден по повод 100 годишнината од Илинденското востание. Уживајте во галеријата од овој музеј и не заборавајте да го посетите!!!

Comments Off on Меморијален музеј во село Смилево – фото галерија

Љубојно – село во Преспа – фото галерија

Љубојно е село во јужниот дел на Општина Ресен, семстено на 2 км источно од Преспанско Езеро на 920 м надморска висона. Уживајте во фото галеријата од ова село!!!

Comments Off on Љубојно – село во Преспа – фото галерија

Галичка свадба 2009 г – фото галерија

Галичката свадба е еден од наипознатите Македонски обичаи, кој се одржува секоја година во село Галичник. Уживајте во фото галеријата од Галичка свадба 2009 г.

Comments Off on Галичка свадба 2009 г – фото галерија